За нас
стаи
Контакти
Галерия
Цени и РезервацииПериод

от

Май

Юли

до

Юни

Август

Стая за двама

30

40

Стая за трима

35

50